Định Vị Xe Máy Viettel - Thiết Bị Ổn Định, Chính Xác